Konsultacje


Konsultacje psychoterapeutyczne


Konsultacje psychoterapeutyczne

Czyli 1-3 spotkania z psychoterapeutą, które maja na celu wstępne rozeznanie w zgłaszanych trudnościach – diagnoza, określenie celu, który klient chce osiągnąć, a także ustalenie ilości i częstotliwości spotkań.


konsultacje psychoterapeutyczne