O mnie


O mnie


Moje życie zawodowe rozpoczęło się od ścieżki kariery w korporacji. W momencie, kiedy zaangażowałam się w psychoterapię, odczułam ogromną zmianę w doświadczaniu, przeżywaniu życia i siebie, a także relacji z ludźmi z którymi żyję, pracuję, spotykam się. To pasjonujący proces dostrzegania i doświadczania potrzeb, zależności, różnic i podobieństw w kontakcie z drugim człowiekiem. Jak powiedział Martin Buber “JA staję się w zetknięciu z TY, stając się JA mówię TY. Każde prawdziwe życie jest spotkaniem”. Postrzegam człowieka jako całość funkcjonującą w obszarze emocji, myśli, działania, fizyczności i duchowości. Wierzę, że każdy ma prawo do szczęśliwego życia, poczucia bycia kochanym i kochać. Wiąże się to z satysfakcjonującymi relacjami z innymi, ale i samym sobą.

Psychoterapia służy osiągnięciu zdrowia psychicznego i fizycznego, w taki sposób, aby człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z rzeczami ostatecznymi.


irena mazurkiewicz psychoterapeuta

Osiągam to w swojej pracy dzięki integracji metod różnych podejść (psychoanalizy, psychodynamicznego, systemowego, behawioralno-poznawczego, ustawień Berta Helingera) dopasowaniu sposobu pracy do potrzeb i możliwości klienta, zgodnie z wiedzą naukową na temat psychoterapii. Podejścia Integratywnego uczyłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Pracuję też wg modalności Gestalt, która mieści się w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Jej celem jest udzielenie pomocy osobie w osiągnięciu większej niezależności (rozumianej jako wolność i odpowiedzialność) w jej codziennym życiu oraz pokonaniu wszystkich blokad (związanych z psychiką, myśleniem, czuciem, działaniem, duchem), które ograniczają naturalny rozwój jednostki. Takie wykształcenie związane z całościowym, holistycznym patrzeniem na człowieka pozwala mi na indywidualne podejście do klienta, jego problemu, efektywne i optymalne dostosowanie metod pracy.

W szkoleniu w nurcie Gestalt uczestniczę w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Obecnie mam status psychoterapeuty Gestalt w trakcie szkolenia. Jest to IV-letnie szkolenie w psychoterapii Gestalt, którego zakres teoretyczny i praktyczny przygotowuje do ubiegania się o certyfikat full member EAGT (European Association for Gestalt Therapy) i certyfikat PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt), którego jestem członkiem. EAGT jest najstarszym w Europie, a jednocześnie uznawanym w Polsce stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym psychoterapeutów i instytucje szkolące w modalności Gestalt.Stale poszerzam swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach,
warsztatach i superwizując swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.
Do tej pory ukończyłam następujące warsztaty i szkolenia:


“Podstawy Psychoterapii” PIPI
“Diagnoza kliniczna DSMV” PIPI
“Psychoterapia jedzących za dużo” PIPI
“Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie” PIPI
“Integratywna MetaSystemowa psychoterapia krótkoterminowa” PIPI
“MetaSystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych” PIPI
“Integratywna MetaSystemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych” PIPI
“Umysł-Ciało-Mózg- integracja wymiarów self w procesie psychosomatoterapii i multimodalność ciała w świetle nowoczesnej neuronauki” PIPI MKN
“Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych” PIPI
“MetaSystemowa psychoterapia uzależnień” PIPI
“Integratywna psychoterapia systemowa” PIPI MKN
“Zrozumieć nastolatka” ITEG
Doświadczenie:

Jestem współzałożycielem Podkarpackiego Centrum Psychoterapii w Rzeszowie (psychoterapia.rzeszow.pl). Prowadzę tam sesje indywidualne, par, rodzin. W ramach współpracy z Centrum przygotowuję i współprowadzę między innymi warsztaty „Z dzieckiem na huśtawce” dla rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi.

Odbyłam staż w Centrum Medycznym „Medyk” w Rzeszowie współprowadząc półroczną grupę terapeutyczną w systemie ambulatoryjnym.

Pracuję również w gabinecie prywatnym Pracownia Psychoterapii w Kolbuszowej, gdzie również prowadzę sesje psychoterapeutyczne dla osób indywidualnych, par, rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty i szkolenia.