Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia indywidualna

Cykl systematycznych, cotygodniowych, 50-minutowych indywidualnych spotkań z psychoterapeutą, które ukierunkowane są na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn zgłaszanych problemów. Efektem psychoterapii jest przemiana, za którą idą zmiany w rozumieniu, przeżywaniu siebie i funkcjonowaniu w świecie, tak aby zwiększyć satysfakcję i radość z życia, tworzyć szczęśliwe związki, odnaleźć sens życia i spełnienie.

Psychoterapia może być:

krótkoterminowa: trwa od 3-6 miesięcy, maksymalnie 1 rok. Jest ona nakierowana na rozwiązanie konkretnego problemu (np. poradzenie sobie z żałobą, przeżytą traumą, rozwodem), lub dotyczy jednego obszaru (np. komunikacji) i wiąże się z wysoką motywacja klienta do zmiany

długoterminowa: trwa ponad rok, nawet kilka lat i dotyczy klientów np. depresyjnych, z zaburzeniami lękowymi czy osobowości, którzy mają problemy na wielu płaszczyznach: w życiu osobistym, zawodowym, społecznym.


psychoterapia indywidualna