Psychoterapia


Psychoterapia jest …


procesem doświadczania siebie takiego jakim jesteś, zwiększania samoświadomości Twojego bycia. Uczysz się nowego sposobu życia, bycia w relacji z innymi ludźmi. Jest to czas poznawania własnych granic, przekonań, schematów zachowania, postępowania. W świadomy sposób możesz zmienić te, które już Ci nie służą. Odkrywasz własne pragnienia, cele, potrzeby i szukasz sposobów zaspokojenia ich w zgodzie ze sobą. Poznajesz swoje mocne i słabe strony, uczysz się jak radzić sobie w trudnych momentach życiowych. Doświadczasz przeżywanych przez siebie emocji, uczysz się wyrażania ich i radzenia sobie z tymi, których przeżywanie jest dla Ciebie trudne.

Narzędziem zmiany w psychoterapii jest relacja terapeutyczna, która pozostaje w dynamicznym rozwoju w procesie psychoterapii.

Jak powiedział Martin Buber:

“JA staję się w zetknięciu z TY, stając się JA mówię TY.
Każde prawdziwe życie jest spotkaniem”.

 

Rolą terapeuty jest towarzyszenie Ci na każdym etapie procesu psychoterapii, wspieranie w trudnych momentach, pomaganie w drodze poszukiwań zasobów, rozwiązań, nazywanie i odczytywanie emocji, wyjaśnianie przebiegającego procesu. Jak powiedział John Bowlby: “Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat”. Terapeuta towarzyszy Ci w drodze do poznawania siebie, odkrywania Twojego potencjału albo przeszkód do bycia szczęśliwym i spełnionym. Dąży do tego, abyś dostrzegł co z Twojego sposobu myślenia, przeżywania, postrzegania wpływa na życie i jak możesz to zmienić.

Psychoterapia służy osiągnięciu zdrowia psychicznego i fizycznego, w taki sposób, aby człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z rzeczami ostatecznymi.